2nd Stryker Cavalry Regiment 2nd Stryker Cavalry Regiment 170th Infantry Brigade 172nd Infantry Brigade 172nd Infantry Brigade 172nd Infantry Brigade 173rd Airborne Infantry Brigade 173rd Airborne Infantry Brigade